100%
zákazníkov doporučuje

Súťaž o hodinky Tissot PR 100 Tour de France 2024

Súťažte s Tissot a Helveti.sk


▶️ Pri príležitosti cyklistických pretekov Tour de France prebieha v Helveti súťaž s časomierou súťaže Tour de France 2024 – značkou Tissot. Pre výhercov sú pripravené krásne ceny súvisiace s touto legendárnou cyklistickou súťažou.

 

Kedy súťaž prebieha?

▶️ Súťaž prebieha od soboty 29.6. do nedele 21.7. 2024.

 

O aké ceny súťažíme?

1️⃣ Hodinky Tissot PR 100 Tour de France 2024 T150.417.11.051.00 s cyklistickým náradím TISSOT

2️⃣ Kompletný Tissot cyklistický dres vrátane cyklistických rukavíc

3️⃣ Tissot batoh na laptop

 

Kto sa môže zúčastniť?

▶️ Súťažiť môže zákazník Helveti.sk, ktorý v dobe trvania súťaže zakúpi akékoľvek hodinky značky Tissot. Nákup môže prebehnúť v predajni Helveti alebo v rámci e-shopu pri zadaní platby vopred (pri platbe na dobierku nie je možné objednávku do súťaže zaradiť).

 

Ako môžete vyhrať?

▶️ Tak, že otvoríte trezor, v ktorom sú hodinky umiestnené. Stačí uhádnuť 3 číslice kódu trezora. Nápovedou je to, že čísla nejako súvisia s Tour de France.

Pokiaľ kód niekto uhádne, rozsvieti sa modré svetlo, trezor sa otvorí a súťaž končí. V prípade, že sa nikomu nepodarí kód uhádnuť, zaradíme hodinky ako hlavnú cenu do záverečného žrebovania zákazníkov, ktorí sa v tomto roku zúčastnili súťaže.

V prípade, že sa zúčastníte súťaže online prostredníctvom nákupu v e-shope a nemôžete sa osobne dostaviť do predajne kvôli zadaniu kódu k trezoru, môžete nám svoj tip na kód zaslať e-mailom. My potom vami vytipovaný kód zadáme za vás, pokus natočíme a video vám zašleme.

 

Pravidlá súťaže

 • Usporiadateľom je: Helveti s.r.o., Dukelských hrdinov 3, Praha 7, 170 00, IČO: 24310476
 • Súťaž trvá od 29.6. do 21.7. 2024 vrátane.
 • Súťaž končí vo chvíli, keď niektorý z účastníkov splní podmienky súťaže, otvorí trezor a získa tak hlavnú cenu, prípadne následným záverečným žrebovaním.
 • Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov, a to buď osobne v predajni Helveti, alebo ako fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou na území ČR alebo SR, ktorá do súťaže vstúpi nákupom uskutočneným prostredníctvom e-shopu na stránke e-shopu www.helveti.cz/tissot a zadá zodpovedajúcu objednávku s platbou vopred (platba prevodom alebo cez platobnú bránu online). Zákazníci, ktorí sa súťaže zúčastnia prostredníctvom nákupu v e-shope a nemôžu sa osobne dostaviť do predajne a zadať kód, budú zaradení do záverečného žrebovania.
 • Podmienky súťaže sú uvedené na tejto stránke a zo súťaže sú vyradení zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke.
 • Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.
 • Výhra nebude odovzdaná v prípade, že usporiadateľ súťaže zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.
 • Hlavnou výhrou je jeden kus hodiniek Tissot PR 100 Tour de France 2024 T150.417.11.051.00 s cyklistickým náradím TISSOT. Následné žrebovanie určí ďalších 2 výhercov reklamných predmetov Tissot (viď vyššie).
 • Výhercovia budú o výhre následne informovaní e-mailom.Výhry budú na vyzdvihnutie v holešovickej predajni Helveti na adrese: Dukelských hrdinov 3, Praha 7, 170 00, prípadne po dohovore budú zaslané výhercovi na doručovaciu adresu v Českej republike, ktorú usporiadateľovi za týmto účelom oznámi. Pokiaľ výherca takú adresu neoznámi alebo si výhru nevyzdvihne do 30 dní od oznámenia výhry, výhra prepadá.
 • Výmena vecných výhier za peňažný obnos nie je možná. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať av takom prípade výhra prepadá. Výhra prepadá aj v prípade, že výherca nesplní podmienky na jej poskytnutie.
 • Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas usporiadateľovi na využitie mena, priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla na účely vyhodnotenia súťaže a odovzdania prípadnej výhry. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas písomne ​​odvolať.


V Prahe, dňa 28.6.2024

0 hodinky v porovnaní Zobraziť

Nič sa nenašlo