100%
zákazníkov doporučuje

GMT

GMT - Greenwich Mean Time, je stredný čas, ktorý je vztiahnutý k nultému poludníku, ktorý prechádza hvezdárňou Greenwich v Londýne. Je to východisková hodnota, podľa ktorej sa nastavuje čas v ostatných časových pásmach, ktorý je reprezentovaný pridaním či odčítaním hodiny. V SR sa pripočítava jedna hodina, teda GMT +1. GMT na hodinkách Ak disponujú hodinky funkciou GMT, znamená to, že sú schopné zobrazovať čas v ďalšom, druhom, odlišnom časovom pásme, než zobrazuje primárny ukazovateľ času na hodinkách a to formou rôznych komplikácií, v ktorých sú výrobcovia veľmi vynaliezaví. Príkladom hodiniek s funkciou GMT môžu byť napríklad Wenger Squadron GMT 77073. História GMT Napriek tomu, že dôležitosť časových pásiem si uvedomovali už naši predkovia, kde pásma nachádzali uplatnenie predovšetkým v námornej navigácii, bolo praktické využitie vďaka nepresnému chodu hodiniek veľmi obmedzené. Táto situácia sa zmenila až s príchodom chronometra, ktorý umožnil presnú navigáciu lodí práve vďaka 15 ° časovým pásmam. Prvé hodinky, ktoré zobrazovali dve časové pásma súčasne, predstavila značka Rolex v roku 1954. Tak ako celý rad ďalších inovácií hodiniek, majú GMT komplikáciu na svedomí piloti, tentoraz civilní, ktorí lietali v službách spoločnosti PanAm, ktorý si práve takéto hodinky u švajčiarskeho výrobcu Rolex objednal. Veľmi dobrý článok o tom, ako je to s GMT a UTC.

0 hodinky v porovnaní Zobraziť

Nič sa nenašlo