100%
zákazníkov doporučuje

Sekundová ručička nelícuje s indexmi

Ako to vyzerá, keď sekundová ručička nelícuje a lícuje s indexmi?

Zákazníci sa na nás často obracajú s otázkou, či je normálne, že sekundová ručička na ich hodinkách nelícuje s hodinovými indexmi. V závese za tým sú samozrejme otázky, či je možné s týmto javom niečo robiť. V dnešnom článku sa celú vec pokúsim vysvetliť a navrhnúť možné riešenia, aspoň čo sa Helveti týka.

Rozkliknite časť, ktorá vás zaujíma

Ide o závadu?

Pokiaľ aj vy máte hodinky, ktorých sekundovka sa neprekrýva priamo s indexmi, ale skáče na pozícii tesne pred alebo za ne, či dokonca medzi ne, verte, že sa nemusíte báť. Vaše hodinky sú v poriadku. Nelícujúca sekundová ručička je vlastnosťou strojčekov, nie ich chybou. Toto správanie hrá pri hodinkách dôležitú úlohu a je do istej miery nenahraditeľné. Prečo si vysvetlíme nižšie.

Takže ide len o estetický problém?

Samozrejme rozumieme tomu, že niekomu môže nepresnosť sekundovej ručičky vadiť natoľko, že ho od nákupu hodiniek dokonca odradí. V Helveti takéto prípady riešime tak, že vám môžeme ponúknuť kontrolu skladových zásob a výber toho kusu, pri ktorom ručička na indexy dopadá, alebo sa s nimi kryje aspoň v najväčšej časti číselníka.

Čo spôsobuje, že ručička nedopadá presne na index?

Nelícovanie sekundovej ručičky s indexmi na číselníku je spôsobené medzerou medzi zubami ozubených kolies v súkolesí strojčeka, tzv. vôľou. S touto vôľou sa stretneme vo väčšej či menšej miere pri všetkých strojčekoch, pretože je nevyhnutná pre ich správny chod a fungovanie. Vôľa v súkolesí hrá pri hodinkách skutočne veľmi dôležitú úlohu.

Na čo je vôľa súkolia?

Zjednodušene možno povedať, že istá vôľa je nevyhnutná pre plynulý chod súkolesia, pretože aj napriek nastaveným normám nemá ozubené koleso dokonalý tvar. Pokiaľ by vôľa medzi ozubením nebola, mohlo by dôjsť až k zaseknutiu celého súkolesia. Vôľa teda pomáha eliminovať vplyv prípadnej výrobnej odchýlky kolies a ich ozubenia. Diely v hodinkách navyše nemajú všetky presne rovnakú veľkosť, napriek veľkej presnosti obrábania. Vôľa tak zohľadňuje aj tieto možné nedokonalosti a odchýlky.

Toto však nie je jediný dôvod, prečo je istá vôľa žiaduca, medzi ďalšie dôvody možno spomenúť:

 • Vôľa pomáha vyrovnávať možnú zmenu objemu materiálu spôsobenú zmenami teplôt. Každý materiál má inú tepelnú rozťažnosť a reaguje inak na nízke alebo vysoké teploty. Určitá vôľa tak minimalizuje vplyv extrémnych teplôt.
 • Mierna vôľa chráni súkolesie a ozubenie kolies proti vplyvu nárazu či pádu hodiniek. Pokiaľ by totiž medzi zubami ozubeného kolesa nebola žiadna medzera, mohlo by dôjsť k poškodeniu ozubenia a hriadeľa kolesa pri náhlom pôsobení vonkajšej sily, vyvolanej napríklad pádom, alebo silným nárazom hodiniek.
 • Miernu vôľu sa výrobcovia nesnažia eliminovať aj kvôli energetickej náročnosti – s menšou vôľou sa zvyšuje trenie a väčšie trenie znamená vyššie nároky na odber energie a teda aj nižšiu životnosť batérie. Väčšie trenie by sa tiež mohlo prejaviť na zníženej životnosti dielov.

Ako vôľu súkolesia na hodinkách spoznáte

Ako som už načrtla v úvode, vôľa v súkolesí sa pri chode sekundovky môže prejavovať rôzne, spoznáte ju však vždy veľmi ľahko.

 • Niekedy ručička netrafuje indexy v rámci celého číselníka. V takom prípade by mohlo miernu korekciu zaistiť presadenie ručičky, vec je však vždy potrebné posudzovať individuálne u každého prípadu.
 • Môžete sa tiež stretnúť s hodinkami, pri ktorých v časti číselníka ručička skáče priamo na indexy a v inej časti sa vychýli a skáče pred alebo za index.
 • A samozrejme aj s prípadom, keď v polovici číselníka ručička skáče pred indexmi a v druhej polovici za indexmi.
 • Treba tiež spomenúť, že istú rolu v tomto prípade môže hrať poloha hodiniek alebo vašej ruky, vplyv gravitácie a iných síl aktuálne pôsobiacich na súkolesie.

Pri ktorých hodinkách sa s prejavom vôle stretnete

Ruka v ruke s vplyvom gravitácie môže na správanie sekundovky pôsobiť aj jej vlastnú veľkosť a hmotnosť. Už sme sa stretli s tým, že dlhšie a ťažšie ručičky, napr. ručičky s kapsulami trícia, môžu navyše vykazovať pri posune malý záchvev.

Prakticky pri každej značke sa nájde kus, ktorého sekundovka bude skákať mimo zaznačených indexov. Tento neduh môže trápiť najlacnejšie hodinky, rovnako tak však kúsky známych značiek za desaťtisíce korún. Áno, stretnete sa s ním pri Omege, Longine, Breitlingu, Tag Heueri, rovnako tak ani Grand Seiko nemusí mať vždy sekundovú ručičku presne zarovnanú s indexmi. Za svoje hodinky, či už spadajú do akejkoľvek kategórie sa tak rozhodne nemusíte hanbiť.

 • Pretože sú si značky tejto vlastnosti vedomé, môžete sa priamo na stránkach niektorých z nich stretnúť s vysvetlením tohto správania, viď napr. stránky značky Tag Heuer Sekundová ručička nelícuje s indexmi: Nemajte obavy, pokiaľ sekundová ručička vašich hodiniek nie je zarovnaná so značkami na ciferníku. Je to normálne a je to spôsobené vôľou potrebnou pre správnu funkciu hnacieho súkolesia. Môžete si všimnúť istú úroveň bočného chvenia pre každý druhý impulz. (Prevzaté a preložené z: https://faq.tagheuer.com)
 • Alebo celý dokument na stránkach značky Citizen (dokument je dostupný v japončine, odkaz smeruje na preklad). Tu na stránke vidíte obrázky ilustrujúce niektoré súvislosti.

Je u niektorých hodiniek výskyt prejavu vôle menší?

Niektoré značky sa vôli v súkolesí a z nej plynúce nelícovanie ručičky snažia eliminovať prídavnými zariadeniami, úpravami strojčeka. Ak však zostaneme pri bežných hodinkách a v rámci našej praxe z predajne Helveti, mali sme možnosť vypozorovať, že s menšími prejavmi sa stretnete pri hodinkách s malými a ľahkými ručičkami a nelícovaním tiež menej trpia japonské značky (hodinky s japonskými strojčekmi). Upozorňujeme však, že to nemusí byť pravidlo.

Kde sa naopak s týmto javom vôbec nestretnete, sú mechanické hodinky, ktorých sekundová ručička sa pohybuje plynulým chodom a s istotou tak trafí každý index.

Čo sa s tým dá robiť?

Na rovinu? Vo väčšine prípadov nič. Iba v ojedinelých prípadoch môže pomôcť zmenšenie presadenia sekundovej ručičky, to však iba v prípadoch, kde ručička míňa index po celom obvode číselníka rovnakou mierou. Nepomôže teda tam, kde ručička v časti číselníka dopadá priamo na index a v časti mimo. Pokiaľ dokážete s touto „nedokonalosťou“ svojich hodiniek žiť, asi by sme vám odporučili, aby ste hodinky nechali tak a ušetrili ich od zbytočného otvárania puzdra a vyberania strojčeka, hoci za servisné centrá, s ktorými spolupracujeme, sa môžeme plne zaručiť.

Pokiaľ viete, že sa s týmto prejavom nezmierite, v Helveti ponúkame už vyššie spomínanú ponuku, kedy pre vás radi porovnáme všetky naše skladové kusy a vyberieme pre vás ten, u ktorého je prejav vôle najmenší. Pri osobnej návšteve na predajni vám medzi skaldovými kusmi dáme samozrejme radi vybrať osobne.

Ďalšie možnosti sú: 

 • obstaranie hodiniek bez sekundovej ručičky,
 • výber hodiniek bez hodinového, príp. minútového značenia na ciferníku,
 • prípadne zváženie nákupu mechanických hodiniek, pri ktorých je prejav vôle súkolesia schovaný za plynulý chod sekundovky.

Pokiaľ nedokonalosť v podobe nelícujúcej sekundovky s indexmi dokážete svojim hodinkám odpustiť, len dobre. Potom vám totiž nemá čo skaziť radosť z inak perfektne fungujúcich a pre vás dokonalých hodiniek. Treba brať na vedomie, že vôľa v súkolesí je u hodiniek do istej miery nepostrádateľná. Táto „vada“ je čisto kozmetická, nemá vplyv na chod ani jeho presnosť. Navyše sa môže prejaviť pri najlacnejších hodinkách, ale aj pri dražších hodinkách.

Autorom článku je Darina Vokrojová0 hodinky v porovnaní Zobraziť

Nič sa nenašlo